Jump to content
Shipfriends
ΝΗΡΕΑΣ

Νομοθεσία της Θάλασσας.

Recommended Posts

Νομοθεσία της Θάλασσας.

Ανοίγω αυτό το θέμα για να καταχωρούμε τους νέους νόμους και τις αποφάσεις που αφορούν τα της ναυτιλίας.

Επίσης, επειδή υπάρχει πληθώρα σχετικών υπαρχόντων νόμων και τροποποιήσεων αυτών, δεν είναι δυνατόν να γίνει μια συνολική και αξιόπιστη καταχώρηση αυτών.

Μπορούμε, όμως, να ρωτάμε - και να απαντάει όποιος γνωρίζει – για το ποιοι νόμοι ισχύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα.

Επίσης, θα μπορεί κάποιος και χωρίς να υπάρξει ερώτημα να παραθέσει κάποιους νόμους και τα ζητήματα που ρυθμίζουν.

Εννοείται ότι δεν θα παραθέτουμε ολόκληρα τα κείμενα των νόμων, αλλά μόνο τον τίτλο, τα χαρακτηριστικά του και το θέμα που αφορά.

Εκτός και εάν ειναι μικρό σε μέγεθος, οπότε θα μπορούμε να παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο.

Τέλος, καλό θα είναι να μην γίνεται καμιά συζήτηση επί του περιεχομένου του νόμου. Και αυτό για να μην μπλεχτούμε στις συζητήσεις και χάσουμε την ουσία. Που είναι η παρουσίαση της ναυτικής νομοθεσίας.

Εάν σε κάποιο ζήτημα είναι αναγκαία η συζήτηση, ας γίνεται σε άλλη σχετική με το αντικείμενο θεματική ενότητα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ξεκινάω, λοιπόν, μεταφέροντας ένα σχετικό μήνυμα που είχε δημοσιευθεί

στην ενότητα "Τρέχουσες θεσμικές ειδήσεις" στις 4/9/05.

.

Από την εφημερίδα της Ρόδου «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» (1/9/2005):

Yπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Kάρολο Παπούλια και επεστράφη στον YEN κ. Mανώλη Kεφαλογιάννη, για δημοσίευση στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο προβλέπεται η συμπλήρωση του Kανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων E/Γ και E/Γ- O/Γ ταχυπλόων πλοίων, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 381/01 (A΄ 252).

Το Προεδρικό Διαάταγμα προβλέπει:

Eχοντας υπόψη:

1. Tα άρθρα 9 και 13 του N.1045/1980 (A΄ 95) «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης στο Λονδίνο Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί άλλων τινών διατάξεων».

2. Tο Π.Δ. 74/1996 (A΄ 58) «Kύρωση κεφαλαίων IX, X και XI της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Mαΐου 1994 με την Aπόφαση 1/94 της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων στην Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, Kρατών».

3. Tο Π.Δ. 103/99 (A΄110) «Kανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/EK του Συμβουλίου της 17ης Mαρτίου 1998».

4. Tο Π.Δ. 63/2005 (A΄98) «Kωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Kυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Tην αριθ.375/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Eμπορικού Nαυτικού (Σ.E.N.).

6. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Tην αριθ. 241/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Eπικρατείας, μετά από πρόταση του Yπουργού Eμπορικής Nαυτιλίας.

ΑΠOΦAΣIZOYME

Aρθρο 1

Στο τέλος της παραγράφου A, του Kανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων E/Γ και E/Γ - O/Γ ταχυπλόων πλοίων, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 381/2001 (A΄ 252), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Eπιτρέπεται διακοπή του χρόνου απασχόλησης, για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) συνεχόμενων ωρών και έως έξι (6) συνεχόμενων ωρών, εφόσον κατά την διάρκεια αυτής της διακοπής, από τον πλοιοκτήτη:

α) παρέχονται για την ταυτόχρονη ανάπαυση του συνόλου των μελών του πληρώματος κατάλληλες ενδιαιτήσεις εντός ή εκτός του πλοίου, και

β) εξασφαλίζεται η φύλαξη και ασφάλεια του πλοίου.

Oταν παρέχονται ενδιαιτήσεις εκτός του πλοίου και δεν πρόκειται για την κατοικία του ναυτικού, θεωρούνται αυτές κατάλληλες, εφόσον ως προς τον κλιματισμό, τους κοιτώνες, τις κλίνες και τους χώρους υγιεινής, είναι ισοδύναμες με αυτές που καθορίζονται από τις αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας για την ενδιαίτηση πληρώματος των ταχυπλόων σκαφών».

Aρθρο 2

H ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Στον Yπουργό Eμπορικής Nαυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Aθήνα, 30 Aυγούστου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

KAPOΛOΣ ΠAΠOYΛIAΣ

O YΠOYPΓOΣ EMΠOPIKHΣ NAYTIΛIKAΣ

MANΩΛHΣ K. KEΦAΛOΓIANNHΣ

Το παραπάνω Π.Δ. 166 / 2005 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 220 / 2-9-2005

Το τελικό κείμενο του ΠΔ (δεν διαφέρει στην ουσία από το παραπάνω) μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Προσοχή: Το ΦΕΚ προσφέρεται δωρεάν μόνο για ανάγνωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επειδή μέρες που είναι (και θα τα βρούμε μπροστά μας), καλό θα είναι να ξέρουμε για τί πράγμα μιλάμε.

Οι ακτοπλόοι ζητούν την απελευθέρωση της ακτοπλοϊας με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 3577/1992 και την κατάργηση του N. 2932/2001 (Νόμος Παπουτσή).

Ας τους έχουμε υπ' όψιν μας.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές- καμποτάζ)

Ν2932/2001 - (ΦΕΚ 145) Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές.

Υπενθυμίζω ότι εδώ δεν κάνουμε συζήτηση για το περιεχόμενο των Νόμων, αλλά σε άλλη σχετική με το αντικείμενο θεματική ενότητα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Π.Δ. 175/2005 – ΦΕΚ Α΄226 / 14-9-2005 ( Μόνο για ανάγνωση )

Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα (SOLAS), 1974,

όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση 69(69)/18-5-1998 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

Νόμος 3409 "Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις." – ΦΕΚ Α΄ 273 / 4-11-2005 ( Μόνο για ανάγνωση )

Οι άλλες διατάξεις είναι που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αφορούν τις πενταετείς συμβάσεις για τις άγονες, γιατρούς στα πλοία, δρομολογήσεις, ανέργους ναυτικούς, ανέλκυση ναυαγίων κ.α.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν ξερω αν ειναι το σωστο θεμα που γραφω αλλα μου φαινεται αρκετα σχετικο.Εδω και καιρο αναρωτιεμαι τι καθεστως υπαρχει στο ναυτικο δικαιο,σχετικα με τον παροπλισμο ενος πλοιου σε ενα λιμανι.Προχειρα προχειρα θυμαμαι:το δελφινι falcon iv στο κεντρικο λιμανι της Χιου,παροπλισμενο τουλαχιστον 2χρονια,τα καπεταν Σταματης,Χιονη,Ψαρα στην μαρινα τουλαχιστον μια 7ετια,στην Αλεξανδρουπολη την ντανα της ΣΑΟΣ και τελος - αν ειναι δυνατον - στο κεντρικο λιμανι του Πειραια,καμια 10αρια πλοια ακουνητα εδω κ μηνες...B)

Γνωριζει κανεις να μας πει,αν ο καθενας μπορει να παρατησει το σκαφος-πλοιο του οπου να ναι? Οι οργανισμοι λιμενος-λιμενικα ταμεια-τοπικα λιμεναρχεια δεν εχουν καμια ευθυνη-αρμοδιοτητα ωστε να απομακρυνουν αμεσα τα πλοια? Ποιος τελοσπαντων εχει την ευθυνη ωστε ενα λιμανι να μην γινει νεκροταφειο πλοιων?

Πιστευετε οτι ολα τα παραπανω παροπλισμενα πλοια πληρωνουν τα λεγομενα λιμανιατικα?Εγω οχι και αν οι διαφοροι Ο.Λ αναζητησουν ποτε τα λεφτα στα δικαστηρια ειμαι σιγουρος πως δεν θα βρουν καμια ακρη.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κάτι σχετικό υπάρχει στους κανονισμούς του ΟΛΠ, δεν ξέρω αν μας καλύπτει πλήρως.

Το πρόβλημα είναι μάλλον ποιος πληρώνει τη μεθόρμιση και που θα τα πάει τα πλοία. Στα κατασχεμένα πλοία το ότι δεν υπάρχει απέναντι από τον οργανισμό λιμένος πλοιοκτήτης (ή εκπροσωπος για να πληρώσει) δημιουργεί το πρόβλημα.

Άρθρο 5

Αναγκαστική Μεθόρμιση

1.Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ, σε συνεννόηση με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, δύναται να διατάσσει τη μεθόρμιση παντός πλοίου /πλωτού ναυπηγήματος που παραμένει χωρίς αιτία ή έγκριση σε θέσεις αναγκαίες για άλλα ναυπηγήματα ή για γενικότερους λόγους και ανάγκες του λιμένα και του δημοσίου συμφέροντος.

Μη πραγματοποιούμενης της μεθόρμισης στην οριζόμενη θέση και μέσα στην τεθείσα προθεσμία, αυτή εκτελείται αναγκαστικά και με οιονδήποτε τρόπο με την αποκλειστική ευθύνη και με δαπάνη των πλοιοκτητών.

2.Για την πραγμάτωση οιασδήποτε αναγκαστικής μεθόρμισης, οι πλοιοκτήτες, με την υποβαλλόμενη αίτηση εισόδου του σκάφους των στην περιοχή του ΟΛΠ, παρέχουν ανεπιφύλακτα στη Διοίκηση αυτού την εντολή και πληρεξουσιότητα ώστε εν ονόματι και για λογαριασμό τους να αντιπροσωπεύει αυτούς ενώπιον πάσης διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή άλλων τρίτων προσώπων, να αιτείται την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, να υποβάλλει αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίων για παροχή αδείας μεθόρμισης του πλοίου - πλωτού ναυπηγήματος, να προσλαμβάνει το αναγκαίο πλήρωμα, να συμβάλλεται για τη χρησιμοποίηση ρυμουλκών, να θέτει σε κίνηση τις μηχανές του πλοίου, κύριες και βοηθητικές, και γενικά να πράττει ή να ενεργεί οτιδήποτε είναι αναγκαίο και απαραίτητο για τη μεθόρμιση.

3.Η καταβαλλόμενη προς το σκοπό αυτό σχετική δαπάνη, βεβαιούμενη υπ’ αυτού, βαρύνει, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, τους πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, τους ναυτικούς πράκτορες και τους παρά των πλοιοκτητών νομίμως εξουσιοδοτημένους τρίτους και παρακολουθεί το πλοίο.

4.Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, στις οποίες απειλείται η δημόσια τάξη, η ναυσιπλοΐα κλπ, παράλληλα με την πιο πάνω διαδικασία, εφαρμόζεται και η τήρηση σύντομης διαδικασίας μεθόρμισης πριν από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου προς τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιούμενης εκ των υστέρων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

συμφωνα με το κερδος, η ευρωπαϊκη επιτροπη, σχεδιαζει ενοποιησεις και προσαρμογες της Ευρωπαικης νομοθεσιας για τη ναυτιλια.

8 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ωστόσο, πρώτο μέλημα της Κομισιόν και της βελγικής προεδρίας είναι η εναρμόνιση των οκτώ νομοθετικών προτάσεων στο εθνικό Δίκαιο, μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Η τρίτη δέσμη αφορά τις εξής Οδηγίες:

1. Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς Επιθεώρησης και Ελέγχου Πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών Αρχών.

2. Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα.

3. Οδηγία 2009/17/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία Κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης.

4. Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών και για την τροποποίηση των Οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ.

5. Οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις.

6. Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας.

7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων.

8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπορει καποιος να παραθεσει επιγραμματικα εδω, τη νομοθεσια που διεπει τη δρομολογηση πλοιων στην ακτοπλοια; (ετησια, τακτικη δρομολογηση, εκτακτη, ποιανων η γνωμη απαιτειται, τη αρμοδιοτητες εχει ο υπουργος κλπ). οταν λεω τη νομοθεσια εννοω την αριθμηση των συγκεκριμενων νομων ή των διαταγματων. εχουμε αναφερει κατα καιρους σε διασπαρτα threads, αλλα για να τα εχουμε μαζεμενα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μέχρι στιγμής έχω δει μόνο αρμοδιότητες και όχι κανόνες. Φαίνεται ότι είναι ορισμένο ποιοι γνωμοδοτούν και ποιοι αποφασίζουν, δεν είναι όμως σαφές με ποιους κανόνες.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο βέβαια ο καθένας δικαιολογείται να έχει τις όποιες υποψίες για διαπλοκή κλπ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό γενικότερα, η εμπειρία έχει δείξει ότι τον επικαλούνται κυρίως όσοι θέλουν να εισέλθουν σε μια νέα αγορά. Και πράγματι στην αρχή λειτουργεί ο ανταγωνισμός και προκύπτει όφελος για τον καταναλωτή, καθώς ο νεοεισερχόμενος προσπαθεί να κερδίσει μερίδιο από την συγκεκριμένη αγορά, ενώ οι παλαιοί προσπαθούν να διατηρήσουν τα μερίδιά τους. Στην συνέχεια, εάν οι παίκτες της αγοράς είναι ισοδύναμοι, ο ανταγωνισμός υποχωρεί και η αγορά ισορροπεί σε ένα σημείο που όλοι οι παίκτες βολεύονται, εάν το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς επιτρέπει να βολεύονται όλοι. Εάν δεν ισορροπήσει η αγορά ή η αγορά αποδεικνύεται μικρή για να τους χωρέσει όλους, τότε αποχωρεί ο πλέον αδύναμος.

Νηρέα συμφωνώ μαζί σου στην περιγραφή της ελεύθερης αγοράς, αλλά η ακτοπλοΐα έχει κάποιες ιδιομορφίες και στην πράξη έχουμε δει να εξελίσσονται διαφορετικά τα πράγματα. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που μια εταιρεία θυμάται την ελεύθερη αγορά μόνο τα καλοκαίρια; Είναι ένα σενάριο που έχουμε δει να επαναλαμβάνεται εδώ και 5 χρόνια, συνεπώς κατά τη γνώμη μου πρώτα θα πρέπει να λυθεί το νομοθετικό πλαίσιο και μετά να παρθούν οι αποφάσεις και όχι το αντίστροφο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ακριβώς γι' αυτό το ρόλο ο νομοθέτης οφείλει να απαιτεί σημαντική δέσμευση των εταιριών για όσο διάστημα κρίνει (π.χ 16 μήνες), και έπειτα με γνωστούς εκ των προτέρων κανόνες ας δρομολογήσει πλοίο και η Turkish Ferries.

Share this post


Link to post
Share on other sites

48ωρη της ΠΝΟ 31/1 και 1/2...Δωρακι στις ακτοπλοικες.. ;)

η απεργια γινεται με αφορμη το νεο σχεδιο νομου για την ακτοπλοϊα, που δημοσιοποιηθηκε στην τελευταια του μορφη

 

να δουμε συνοπτικα τις αλλαγες απο τη ναυτεμπορικη

 

 • Μειώνεται η οργανική σύνθεση των πλοίων για τη χειμερινή περίοδο. (απο 01/11-31/03 στο μισο για το ξενοδοχειακο)
 • Επιτρέπεται η αντικατάσταση πλοίου με άλλο μικρότερο σε μία γραμμή. (με εγκριση του υπουργου και εφοσον καλυπτονται οι αναγκες της γραμμης)
 • Επιτρέπεται η δρομολόγηση ακόμη ενός πλοίου από τον ίδιο πλοιοκτήτη μόνο για τους θερινούς μήνες στην ίδια γραμμή. (απο 01/6-30/9, τουλαχιστον για δυο μηνες σε γραμμη οπου εχει ετησια δρομολογηση)
 • Μειώνεται ο χρόνος δρομολόγησης των ταχύπλοων πλοίων. (4 αντι 7 μηνες, οι τρεις συνεχομενοι. καλοκαιρι και πασχα με αλλα λογια)
 • Επιτρέπεται η διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων για διάστημα μέχρι 45 ημέρες.
 • Διευρύνεται ο αριθμός των περιπτώσεων που η εταιρεία μπορεί να απολύσει το πλήρωμα.
 • Καταργείται η διάταξη του προηγούμενο σχεδίου νόμου για τις επιτάξεις.
 • Επιβάλλεται τέλος υπέρ της χρηματοδότησης των άγονων γραμμών.
 • Διευρύνεται η σύνθεση του υπό σύσταση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Το Ταμείο Αξιοποίησης πριν από οποιαδήποτε απόφαση για τα λιμάνια εκπονεί μελέτη βιωσιμότητας.
 • Αλλάζει η διατύπωση της διάταξης που επιτρέπει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας για τα κατώτερα πληρώματα στα ποντοπόρα φορτηγά πλοία.
 • Ακόμη γίνεται ξεκάθαρο ότι το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος αποτελεί την ανώτατη επιτελική υπηρεσία, με την οποία ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ασκεί τη διοίκησή του.
 • Επιπλέον με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται επιτροπή για την τροποποίηση και την κωδικοποίηση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), ενώ επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης έναντι χρηματικού ανταλλάγματος υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, των προσομοιωτών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις με σκοπό την επιμόρφωση των στελεχών τους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δωρακι πανω απο το τραπεζι η μειωση πληρωματος του ξενοδοχειακου κ η λειτουργια των slowspeed για 4 μηνες(highspeed ηταν καποτε) :D

Edited by margaritis24

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και φυσικά,

 • Επιβάλλεται τέλος υπέρ της χρηματοδότησης των άγονων γραμμών.

Ετσι,γιά να μήν ξεχνιώμαστε,όταν πηγαίνουμε εις τά ticket booths να βγάλουμε εισιτήριο το καλοκαίρι διά τάς κοσμοπολιτικάς νήσους τής Μυκόνου,Κερκύρας κλπ τουριστικών θερέτρων όπου διάγομεν κατ'έτος τάς διακοπάς μας ημείς οι πάμπλουτοι και φοροδιαφεύγοντες μισθωτοί & συνταξιούχοι......

 

ΥΓ.Δηλαδή,τόσα χρόνια που δέν υπήρχε αυτό το "τέλος",πώς χρηματοδοτούσε το κράτος τίς άγονες γραμμές;(ξέρω,ξέρω,έκοβε απ'τους μισθούς τών βουλευτών & υπουργών.Α,τους άμοιρους......)

Share this post


Link to post
Share on other sites

off topic

υπαρχει επιναυλος εδω και χρονια. απλα ονομα θα αλλαξει το τελος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η νομοθεσία για τους απλήρωτους εν ενεργεία εργαζόμενους ναυτικούς αλλά κυρίως για τους απλήρωτους-ανεξόφλητους απολυμένους ναυτικούς τι αναφέρει?ξέρει κανείς? Καλά όταν είσαι ναυτολογημένος ακόμα, πας στο λιμεναρχείο κλείνεις βεβαία την πόρτα στην εταιρία για επαναπρόσληψη σου και παίρνεις τα λεφτά σου και πας για αλλά ..αν όμως έχεις απολυθεί με αμοιβαία συναίνεση (γιατί δεν ήθελες να κλείσεις την πόρτα) και βλέπεις ότι δεν είναι να σε ξ ανακαλέσουν αλλά κάνεις να λαμβάνεις κάτι οφειλές...τι κάνεις τότε? ποια είναι η νομοθεσία?

Share this post


Link to post
Share on other sites

η απεργια γινεται με αφορμη το νεο σχεδιο νομου για την ακτοπλοϊα, που δημοσιοποιηθηκε στην τελευταια του μορφη

 

συμφωνα με τη ναυτεμπορικη, ξεκινα σημερα η συζητηση του στη βουλη

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εκτέλεση δρομολογίων στις γραμμές «Πέραμα – Παλούκια Σαλαμίνας» και «Φανερωμένη Σαλαμίνας – Πέραμα Μεγαρίδος» λογω της μη ασφαλισης των πλοιων των γραμμων

 

Πηγη: ΥΕΝ

 

Σχετικά με την εκτέλεση των δρομολογίων και την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών Πέραμα-Παλούκια Σαλαμίνας και Φανερωμένη Σαλαμίνας-Πέραμα Μεγαρίδος από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

1.Όπως προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα 06/2012 με το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία 2009/20 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον υποχρεωτικό όλα τα πλοία με χωρητικότητα άνω των 300 GT, από την 01 Ιανουαρίου του 2012, να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για απαιτήσεις τρίτων. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει την επαρκή αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς κατά την διάρκεια του πλου.

2.Ως εκ τούτου υπόχρεα για εφαρμογή της εν λόγω απαίτησης είναι και τα πλοία που δραστηριοποιούνται στο σύνολο των πορθμειακών γραμμών της χώρας , και κατά συνέπεια και στις προαναφερθείσες, όπως άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται κα με σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.

3.Μετά από σχετικά αιτήματα των πλοιοκτητών που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη γραμμή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κος Κωστής Μουσουρούλης χορήγησε μέχρι σήμερα τρεις (03) συνολικά παρατάσεις συμμόρφωσης σχετικά με την υποχρέωση τους να προσκομίσουν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Κάλυψης. Μετά από ευρεία σύσκεψη που έλαβε χώρα στο ΥΝΑ,( την 05/04/2013), παρουσία εκπροσώπων των πλοιοκτητών, υπηρεσιακών παραγόντων και του Δημάρχου Σαλαμίνος κου Τσαβαρή Ιωάννη, κατέστη σαφές στους ενδιαφερομένους ότι η τρίτη παράταση είναι η τελευταία. Ωστόσο, κατά τη λήξη και αυτής της παράτασης, (08/05/2013) οι ενδιαφερόμενοι, δεν προσκόμισαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση.

4. Παρά ταύτα λαμβανομένων υπόψη των αυξημένων συγκοινωνιακών αναγκών λόγω των εορτών, των αργιών του Πάσχα αλλά και της Πρωτομαγιάς, αποφασίστηκε στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, να δοθεί η δυνατότητα συνέχισης εκτέλεσης των δρομολογίων των πλοίων της γραμμής μέχρι την Δευτέρα (13-05-2013), καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση της Βεβαίωσης.

5. Επισημαίνεται ότι οι πλοιοκτήτες όλων των άλλων πορθμειακών γραμμών της χώρας έχουν ήδη συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος και έχουν προσκομίσει τις σχετικές Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης.

6.Κατόπιν των ανωτέρω, μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος και την πλήρη επανέναρξη των δρομολογίων, το επιβατικό κοινό που κάνει χρήση της εν λόγω πορθμειακής γραμμής θα πρέπει απαραιτήτως να επικοινωνεί με τις Λιμενικές Αρχές Σαλαμίνας (Τηλ:210-4677277) και Περάματος (Τηλ:210-4410441) ώστε να τους παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με την δυνατότητα και τον τρόπο μετακίνησής του.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μετά το περιστατικό με το θάνατο των κυνηγόσκυλων στον Αχιλλέα, όπως πάντα στην Ελλάδα θα πάμε στο άλλο άκρο.

 

ΥΓ Να δω Δεκαπενταύγουστο στις Κυκλάδες να ζητάνε διαβατήρια από τους σκύλους και τι στον κόσμο :rolleyes:
 

 

[...]Ζητείται, έτσι, από τους αρμοδίους να ενημερώσουν τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την ισχύουσα νομοθεσία, που λέει ότι ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς, των κυνηγόσκυλων συμπεριλαμβανομένων βεβαίως, στις μετακινήσεις τους με πλοία και όχι μόνο, μαζί με το σκύλο του έχει την υποχρέωση να φέρει ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του, όπου επιπλέον θα αναγράφεται ο αριθμός του τσιπ του σκύλου ή των σκύλων του, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, πάντα με την υπογραφή και σφραγίδα κτηνιάτρου.

 

Κατά την είσοδο του επιβάτη με το ζώο συντροφιάς του στο πλοίο, εκτός από την επίδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει να κρατείται η ταυτότητά του μέχρι την έξοδο του επιβάτη από το πλοίο μαζί με το ζώο του και να του παραδίδεται η ταυτότητα εκεί.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κι'επειδή όλα αυτά είναι ντίπ ανεφάρμοστα,ιδίως το καλοκαίρι που γίνεται ο κακός χαμός στα πλοία,οι λιμενικοί θα επιπίπτουν ώσπερ ακρίδαι και θα συλλαμβάνουν τους πλοιάρχους διότι δέν θα κάθωνται οι ίδιοι στους καταπέλτες τών πλοίων τους κατά την απο/επιβίβαση,γιά να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν στους επιβάτες σκυλοδιαβατήρια και ανθρωποταυτότητες............

 

Αλήθεια,γιατί θα πρέπη να κρατήται η ταυτότητα τού....σκυλούχου επιβάτη κατά την επιβίβαση και να τού παραδίδεται κατά την αποβίβαση;Μήπως γιά να βάλουν και άλλον έναν μπελά στα μέλη τών πληρωμάτων;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πάντως στο Χίος δεν ζήτησαν το βιβλιάριο του σκύλου μου, το οποίο και είχα φυσικά, αν και συνηθως όπου εμφανίζομαι με το συγκεκριμένο σκυλί ανοίγουν τα πλήθη (υποθέτω λόγω όγκου)  και περνάμε σφαίρα χωρίς πολλά πολλά διαπιστευτήρια. ^_^ 

 

Αντίθετα όμως ζήτησαν την ταυτότητα από έναν κύριο ο οποίος μπήκε στο πλοιο για να στείλει το σκυλί του "ασυνόδευτο" (στα ειδικά κλουβιά του καραβιού φυσικά - όσα από αυτα ήταν σε κανονική και ουχί ημιαγρία κατασταση, όπως εξηγησα και λιγες μέρες πριν, - ). Απ'ότι του είπαν είχαν ήδη πέσει μηνύσεις γιατί υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιοι ιδιοκτήτες έστελναν τα σκυλιά τους "ασυνόδευτα" πλην όμως στην παραλαβή για αγνωστο λόγο τα σκυλιά ήταν είτε πληγωμένα είτε...σε άλλο κόσμο. :( Γι'αυτό και πλέον το συστημα του να στέλνεις το σκυλί σου κατ'αυτό τον τρόπο έχει καταργηθεί, τουλάχιστον στο Χίος. Στην περίπτωση που αναφέρω, επειδή ο ανθρωπος με είδε ότι είχα κ εγω σκύλο με θερμοπαρακάλεσε να αναλάβω εγω και καλά ότι συνοδεύω το δικό του το σκυλί. Αν και ειχα πολλές επιφυλάξεις (ο συγκεκριμένος αγόρασε το συγκεκριμένο κυνηγόσκυλο και το έστελνε στον αδερφό του) δέχτηκα περισσότερο για το σκυλί το οποίο είχε στην κυριολεξια τρομοκρατηθεί αφού είχε αγοραστεί (μιας και δεν υπάρχουν ήδη αρκετά κυνηγετικά σκυλιά πεταμένα στους δρόμους <_< ) την ίδια μέρα, πριν λίγη μάλιστα ώρα και ειχε βρεθεί ξαφνικά στο κλουβί ενος καραβιού. Για την ιστορία πάντως ο αδερφός του την επόμενη μέρα όντως ήρθε στον Πειραιά και το πήρε.

 

Όσον αφορά στην ταυτότητα μηπως μπερδεύονται κάπου ; μήπως η ταυτότητα ζητείται απλά προκειμένου να κρατηθούν τα στοιχεία της και μετά επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη; (όπως έκανα κι εγώ -σε μια σπάνια έκλαμψη της δικηγορικής μου ιδιότητας- με τον ανθρωπο του οποίου το σκυλί ανέλαβα, ; ) Εδώ που τα λέμε δεν ξέρω αν ο καθένας (και όχι κάποιο εντεταλμένο όργανο της τάξεως) εχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ταυτότητα πολίτη για τέτοιο λόγο και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα...

Share this post


Link to post
Share on other sites

το ΣτΕ εκρινε συνταγματικη και συμφωνη με την ευρωπαϊκη νομοθεσια, τη δυνατοτητα του υπουργειου να παρεμβαινει στο τιμολογιο και τα ωραρια/δρομολογια των ακτοπλοϊκων πλοιων

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και εάν μέν ο υπουργός προέρχεται απ'τον ναυτιλιακό χώρο (καί μάλιστα τής ακτοπλοϊας),όλο και κάποια εμπειρία θα έχη ώστε να μήν βγάζη/εγκρίνη ωράρια ταχυπλόου σε πλοίο τών 12 κόμβων.Αν όμως είναι μαιευτήρ-γυναικολόγος (όπως ήταν κάποτε κάποιος ΥΕΝ σε κάποια ωραία χώρα..........) ή προέρχεται εκ τού νομικού κλάδου (όπως γίνεται συνήθως),με ποιά κριτήρια θα "παρεμβαίνη" στα ωράρια τών δρομολογίων;

 

Θα μού πήτε βεβαίως "μα έχει ειδικούς συμβούλους γι'αυτά τα θέματα".Σωστό αυτό,αλλά οι σύμβουλοι δέν είναι πάντοτε και ειδικοί-αλλιώς να πάρω κι'εγώ πέντε συμβούλους και ν'ανέβω στην γέφυρα τού Costa Classica να κάνω τον καπετάνιο.....  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...