Jump to content
Shipfriends
Orestis

Στο σύστημα εμπορίας ρύπων η Ναυτιλία μέχρι το 2013

Recommended Posts

Την ένταξη της ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων της Κοινότητας προτείνει σε τροπολογία της η ευρωβουλευτής Lena Ek της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Η εισηγήτρια με τροπολογία που ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο προτείνει «να επεκταθεί στο μέλλον το σύστημα, ώστε να περιλάβει και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως είναι οι φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα της ναυτιλίας.

Η επιτροπή Βιομηχανίας συζήτησε χθες το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ.

Η εισηγήτρια με τροπολογία που ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο προτείνει «να επεκταθεί στο μέλλον το σύστημα, ώστε να περιλάβει και άλλες μείζονες πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ειδικά στον τομέα των μεταφορών, όπως είναι οι φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα της ναυτιλίας.

Προς τούτο, η Επιτροπή πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να προτείνει τροποποιήσεις, συνοδευόμενες από αποτίμηση του αντίκτυπου, με σκοπό την ενσωμάτωση της ναυτιλίας εντός του κοινοτικού συστήματος έως το 2013 και να ορίσει ημερομηνία για την ενσωμάτωση των οδικών μεταφορών».

Στην αιτιολογική έκθεση η εισηγήτρια σημειώνει ότι «έχει σημασία να συνεχίσει κανείς με την ένταξη των μεταφορών στο EU ETS, ειδικά της ναυτιλίας.

Επί του παρόντος μία αρμόζουσα αποτίμηση του αντίκτυπου και αξιόπιστα στοιχεία δεν υπάρχουν. Όμως κατά την προσεχή ανασκόπηση η Επιτροπή πρέπει να επεκτείνει το Σύστημα».

Ανάλογη πρόταση έχει κατατεθεί και από την Επιτροπή Μεταφορών, ενώ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταλήξει ακόμη σε ανάλογη θέση.

H ναυτιλία εκπέμπει ελάχιστους ρύπους

Από την πλευρά της πλοιοκτησίας τονίζεται, αναφορικά με όλα τα μέτρα που προτείνονται στην κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, ότι η συζήτηση περί ατμοσφαιρικών εκπομπών των πλοίων πρέπει να διεξαχθεί στα πλαίσια του διεθνούς συναγερμού, περί των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σήμερα το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται με πλοία, το ενεργειακά αποδοτικότερο και φιλικότερο για το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Όμως, ολοένα αυξάνεται η προσδοκία να λειτουργεί η ναυτιλία με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών υποστηρίζει σταθερά ότι απαιτείται ολιστική προσέγγιση για να αντιμετωπισθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση από πλοία, ώστε, να αποφευχθούν τα αρνητικά αποτελέσματα της αύξησης των εκπομπών CO2 από τη μείωση άλλων ρυπαντών, όπως SOx και NOx.

Oι εκπομπές της ναυτιλίας που επιδρούν στο παγκόσμιο κλίμα είναι ελάχιστες, συγκρινόμενες με άλλων μέσων μεταφοράς, με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς (2-4% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα). Τα πλοία καταναλώνουν καύσιμα εξ ανάγκης και αναπόφευκτα εκπέμπουν CO2 για να μεταφέρουν το παγκόσμιο εμπόριο.

Φορολογία για την εκπομπή CO2 από τα πλοία, άμεση ή με τη μορφή της εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, θα ήταν στην ουσία φορολογία στο εμπόριο και στο κόστος διαβίωσης.

theseanation.gr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και ειναι ιδιαιτερα οξυμωρο, να ελεγχεται ενα πλοιο που φτανει στη Δουνκερκη για παραδειγμα για το αν εκαιγε Low Sulphur Fuel Oil απο την εισοδο της SECA μεχρι το λιμανι(ειναι λιγες μονο πλευσιμες ωρες), ενω ταυτοχρονα ξεφορτωνει 175,000 τοννους καρβουνο στο διπλανο εργοστασιο παραγωγης ενεργειας που δεν ελεγχεται σχεδον για τιποτα.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η συμμετοχή της ναυτιλίας στο διεθνές σύστημα εμπορίας ρύπων και γενικότερα η περιβαλλοντική διάσταση της ναυτιλιακής δραστηριότητας αναμένεται να είναι μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν την αυριανή κοινή συνεδρίαση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee).

O ελληνικός εφοπλισμός και η ελληνική πολιτεία έχουν ταχθεί κατά της συμμετοχής της ναυτιλίας στο εμπόριο ρύπων για μία σειρά λόγων οι οποίοι απαριθμούνται και στα πλέον πρόσφατα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΟΚΕ η οποία εξέτασε την περιβαλλοντική διάσταση της ναυτιλίας.

Η ενδεχόμενη ανάπτυξη ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS) για τις θαλάσσιες μεταφορές δεν θα πρέπει να θίξει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κλάδου στην παγκόσμια αγορά, διαφορετικά θα αντέβαινε στους στόχους της Λισαβόνας, ξεκαθαρίζει η ΕΟΚΕ και επισημαίνει ότι πριν ληφθούν αποφάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: τι όφελος θα έχει το περιβάλλον από την καθιέρωση ενός τέτοιου συστήματος για τη διεθνή ναυτιλία και πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το σύστημα σε έναν τόσο διεθνή κλάδο;

Στη συνέχεια κάνει λόγω για «πολιτική πίεση» που ασκείται προκειμένου να ενταχθούν οι θαλάσσιες μεταφορές στο σύστημα ETS της Ε.Ε. μέχρι το 2013.

Η εφαρμογή του συστήματος ETS είναι πολύ πιο περίπλοκη στις θαλάσσιες μεταφορές από ό,τι στην αεροπορία, ιδίως όταν πρόκειται για μεταφορές με ελεύθερα φορτηγά πλοία («tramp shipping»), λόγω των ιδιαιτεροτήτων του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, οι οποίες καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερείς τους υπολογισμούς του ETS, σημειώνει η ΕΟΚΕ και απαριθμεί έξι τουλάχιστον λόγους που καθιστούν προβληματική την ένταξη της ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας ρύπων:

1. H διεθνής ναυτιλία επιδίδεται κατά κύριο λόγο στις μεταφορές φορτίων στο πλαίσιο μεταβαλλόμενων εμπορικών συνθηκών σε όλο τον κόσμο. Τα περισσότερα ευρωπαϊκά πλοία φορτώνουν ή εκφορτώνουν σε λιμένες εκτός Ε.Ε., οι οποίοι καθορίζονται από το ναυλωτή.

2. Τα πλοία δεν είναι παρόμοια, πράγμα που δυσχεραίνει τη θέσπιση σημείων αναφοράς. Χαρακτηριστικό της ναυτιλίας είναι η ύπαρξη πολλών μικρών εταιρειών, πράγμα το οποίο επιδεινώνει όλως ιδιαιτέρως το διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται ένα ETS.

3. Πολλά πλοία στον κλάδο των ελεύθερων μεταφορών, ο οποίος καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του ναυτιλιακού τομέα, καταπλέουν μόνο περιστασιακά σε λιμένες της Ε.Ε.

4. Ο ανεφοδιασμός πλοίων με καύσιμα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λιμένες εκτός Ε.Ε. και ο υπολογισμός της κατανάλωσης καυσίμων μεταξύ λιμένων βασίζεται μόνο σε εκτιμήσεις.

5. Υπό τις σημερινές συνθήκες, πολλές χώρες θα μπορούσαν να εμπλέκονται στην κατανομή των εκπομπών με βάση το σύστημα ETS, όπως π.χ. η χώρα του πλοιοκτήτη, του εφοπλιστή, του ναυλωτή, του ιδιοκτήτη αλλά και του παραλήπτη του φορτίου.

6. Επιπλέον, ένα ευρωπαϊκό σύστημα ETS θα πρέπει να εφαρμόζεται επί όλων των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες, πράγμα που καθιστά εφικτή την πιθανότητα λήψης αντιμέτρων από χώρες εκτός Ε.Ε. οι οποίες δεν εφαρμόζουν το σύστημα ETS, για λογαριασμό των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους.

Στη βάση των παραπάνω παρατηρήσεων η ΕΟΚΕ συμπεραίνει ότι η επιβολή τέλους επί των καυσίμων πλοίων ή κάποιος άλλος τρόπος φορολόγησης θα ήταν εξίσου «αποτελεσματικός» και πολύ πιο απλός στην εφαρμογή του.

Επιπροσθέτως, θα είναι ευκολότερο να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι που θα συγκεντρωθούν με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά για να προωθηθούν πρωτοβουλίες βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Ναυτεμπορική

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...