Jump to content
Shipfriends
Stratos

Οικονομικές καταστάσεις εταιριών

Recommended Posts

ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ τα 1.045 εκατ. ευρώ οι συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις των τεσσάρων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ακτοπλοϊκών εταιρειών, υποχρεώσεις που εμφανίζονται μειωμένες κατά 11% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2003 όταν έφθαναν στο ποσό των 1.176 εκατ. ευρώ.

Aν πάντως στις ακτοπλοϊκές εταιρείες προσθέσουμε και την εταιρεία συμμετοχών Attica Group, η οποία επενδύει σε ακτοπλοϊκές εταιρείες τότε το συνολικό ποσό των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της ελληνικής ακτοπλοΐας ξεπερνά το 1,7 δισ. ευρώ.

Οι υψηλές δανειακές υποχρεώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, παρά τη μείωση έστω και μικρή που εμφάνισαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι η μία «σταθερά» στη «συνάρτηση» που αποκαλείται «μελλοντική εικόνα της ακτοπλοΐας».

Η άλλη είναι η αδήριτη ανάγκη για νέα πλοία τα οποία είναι ένα ερώτημα με τι κεφάλαια θα αποκτηθούν και η τρίτη σταθερά είναι η πολυμετοχικότητα των περισσοτέρων εταιρειών.

Με βάση τα παραπάνω και με κυρίαρχη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις την παρουσία του ομίλου Attica Group του κ. Περικλή Παναγόπουλου, στις τρεις από τις πέντε μεγάλες εταιρείες της ακτοπλοΐας (Hellenic Seaways με 11,6%, Μινωικές Γραμμές με 10,14% και Blue Star Ferries με 48,50%), όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.

Οι υψηλές δανειακές υποχρεώσεις είναι για μία ακόμη χρονιά το κοινό στοιχείο στους ισολογισμούς των εισηγμένων στο Χ.Α. ακτοπλοϊκών εταιρειών. Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη η εικόνα διαφοροποιείται καθώς άλλες εμφανίζουν αύξηση εργασιών έστω και μικρή, άλλες μείωση ενώ επίσης άλλες έχουν να επιδείξουν σημαντική άνοδο της κερδοφορίας ενώ άλλες μικρότερη ή ακόμη και ζημίες.

ΑΝΕΚ

Η ΑΝΕΚ εμφάνισε στη χρήση 2004 κέρδη προ φόρων ύψους 4,592 εκατ. ευρώ έναντι 4,093 εκατ. ευρώ το 2003, δηλαδή σημείωσαν αύξηση κατά 12,19%. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 186,371 εκατ. ευρώ ελαφρώς αυξημένος κατά 8,5% σε σχέση με το 2003, έτος κατά το οποίο ανήλθε στα 171,767 εκατ. ευρώ.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν ελαφρώς στα 300,086 εκατ. ευρώ έναντι των 311,346 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης του 2003.

Το μεγάλο πρόβλημα πάντως της ΑΝΕΚ «ακούει» στο όνομα «συμμετοχές» σε άλλες εταιρείες μεταξύ των οποίων και η ΔΑΝΕ, για την οποία δεν εμφανίζεται μέχρι στιγμής κάποια λύση.

Πάντως τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 31,9 εκατ. ευρώ έναντι 35,2 εκατ. ευρώ το 2003. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων καθώς και οι αυξημένες δαπάνες για συντήρηση των πλοίων επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό το κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων.

Σημαντικά μειωμένα κατά 24,4% εμφανίζονται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα από 17,45 εκατ. ευρώ το 2003 στα 13,191 εκατ. ευρώ στη χρήση 2004 ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Σε ενοποιημένη βάση η εταιρεία εμφανίζει κύκλο εργασιών 204,8 εκατ. ευρώ έναντι 201,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003 και κέρδη (αφού αφαιρεθεί η αναλογία των μετόχων μειοψηφίας) ύψους 5,643 εκατ. ευρώ έναντι 0,268 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003.

Attica group

Αύξηση καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 20,9% σημείωσε το Attica Group στη χρήση του 2004 φθάνοντας τα 33,793 εκατ. έναντι 27,957 εκατ. ευρώ το 2003. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 365,438 εκατ. ευρώ έναντι 385,476 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003, ήτοι υπέστησαν μείωση κατά 5,4%. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την μείωση των πωλήσεων τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης σημείωσαν οριακή άνοδο (1,25%) στα 131,860 εκατ. ευρώ έναντι 130,231 εκατ. ευρώ το 2003. Ο όμιλος εμφανίζει συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 724,8 εκατ. ευρώ έναντι 840,9 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003.

Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων (237 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη δραστηριότητα των πλοίων Superfast, σε όλες τις γραμμές που είναι δρομολογημένα αυτά (Αδριατική, Βαλτική, κ.λπ.) ενώ τα υπόλοιπα 128,5 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη δραστηριότητα των πλοίων Blue Star.

Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στη μείωση του μεταφορικού έργου στις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας, λόγω της γενικότερης πτώσης της τουριστικής κίνησης κατά την προηγούμενη χρονιά αλλά και στη μείωση των ταξιδιών της Superfast Ferries κατά 23% στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας καθώς η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε με δύο πλοία λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πάντως η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας, τα πλοία Superfast μετέφεραν 517.986 επιβάτες, 114.999 φορτηγά οχήματα και 99.651 Ι.Χ. αυτοκίνητα και διατήρησαν σταθερά την πρώτη θέση σε επιβάτες και φορτηγά αυτοκίνητα με μερίδιο αγοράς 26% στους επιβάτες, 25,2% στα φορτηγά και 22,2% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα επί του συνόλου των μεταφερθέντων επιβατών, φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα.

Στη γραμμή Γερμανίας-Φινλανδίας, παρατήθηκε αύξηση του μεταφορικού έργου επιβατών κατά 2,8%, μείωση μεταφορικού έργου φορτηγών κατά 4,9% και μείωση του μεταφορικού έργου Ι.Χ. αυτοκινήτων κατά 7,1%, ωστόσο η Superfast Ferries διατηρεί για τρίτη συνεχή χρονιά την πρώτη θέση στη μεταφορά επιβατών με μερίδιο αγοράς 80,2%, συνοδευόμενων φορτηγών με μερίδιο αγοράς 64,4% και Ι.Χ. αυτοκινήτων με μερίδιο αγοράς 82,8%.

Στη γραμμή Σκωτίας-Βελγίου, τα Superfast IX και Superfast X εμφάνισαν μείωση κατά 2% του μεταφορικού έργου επιβατών, αύξηση 23,7% στο μεταφορικό έργο φορτηγών και 10,2% στο μεταφορικό έργο ΙΧ αυτοκινήτων.

Blue Star Ferries

Tα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε αυξήθηκαν κατά 130% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν στα 10,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2003, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι πωλήσεις εμφάνισαν μείωση κατά 2,5% και ανήλθαν στα 128,495 εκατ. ευρώ έναντι 131,752 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 152,6 εκατ. ευρώ έναντι 194,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου συνέβαλαν η καλή πορεία της γραμμής των Δωδεκανήσων, της γραμμής των Κυκλάδων καθώς και της γραμμής Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Μπάρι. Τα πλοία που δραστηριοποιήθηκαν στις ανωτέρω γραμμές βελτίωσαν τις πληρότητές τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα παρ' όλο που ο Ομιλος δραστηριοποιήθηκε με λιγότερα πλοία μετά την πώληση των παλαιών πλοίων Blue Sky (Μάρτιος 2004), Blue Bridge (Μάιος 2004), Cesme 1 (Οκτώβριος 2004) και Kefalonia (Νοέμβριος 2004). Το 2004 τα πλοία του ομίλου μετέφεραν συνολικά 3.853.418 επιβάτες (μείωση 2% σε σχέση με το 2003) 533.044 ΙΧ αυτοκίνητα (μείωση 4,1%) και 129.619 φορτηγά (αύξηση 3,7%).

Μινωικές Γραμμές

Το 2004 οι Μινωικές Γραμμές πέτυχαν να υπερδιπλασιάσουν τα κέρδη τους τα οποία σε ό,τι αφορά τη μητρική εταιρεία ανήλθαν στα 9,510 εκατ. ευρώ έναντι 3,572 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003. Επίσης ο κύκλος εργασιών της μητρικής μειώθηκε οριακά κατά 1,1% και ανήλθε στα 191,537 εκατ. ευρώ έναντι 193,586 εκατ. ευρώ το 2003. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας ανέρχονται στο τέλος του 2004 στα 476,076 εκατ. ευρώ έναντι των 556,422 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2003. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε οριακά κατά 1,1% και ανήλθε σε 192,2 εκατ. ευρώ έναντι 194,3 εκατ. ευρώ της περυσινής περιόδου. Σε επίπεδο ενοποιημένου καθαρού αποτελέσματος, μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, η κερδοφορία αυξήθηκε σημαντικά κατά 121,9% σε 9,5 εκατ. ευρώ από 4,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2003. Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία παρά το γεγονός ότι το 2004 μειώθηκε ο αριθμός των ταξιδίων των πλοίων της στις γραμμές Ελλάδας - Ιταλίας κατά 13,0%, ο ανασχεδιασμός των δρομολογίων και οι συντονισμένες προσπάθειες στον εμπορικό τομέα οδήγησαν στην αύξηση των πληροτήτων των πλοίων και στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς. Ετσι ανακοίνωσε μερίδια αγοράς 24,3% στους επιβάτες, 28,7% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 20,5% στα φορτηγά

Συνολικά η εταιρεία το 2004 μετέφερε 1.648 χιλιάδες επιβάτες, 283 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα και 165 χιλιάδες φορτηγά, ενώ τα συνολικά ταξίδια ήταν μειωμένα κατά 8,5% σε σχέση με το 2003. Για το 2005 η εταιρεία εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα αυξηθεί κατά 5% και θα ανέλθει σε 201 εκατ. ευρώ., ενώ τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν σε 14 εκατ. ευρώ., αυξημένα κατά 47% σε σχέση με το 2004.

ΝΕΛ

Ζημίες ύψους 5,696 εκατ. ευρώ σημείωσε στη χρήση του 2004 η εισηγμένη στο Χ.Α., Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) έναντι κερδών προ φόρων ύψους 3,019 εκατ. ευρώ στη χρήση 2003. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εμφανίζεται μειωμένος στα 51,388 εκατ. ευρώ έναντι 57,370 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο τέλος του 2004 στα 116,871 εκατ. ευρώ έναντι 111,730 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2003.

Οι ζημίες της εταιρείας προήλθαν κυρίως από την πώληση του πλοίου «Μαρία G» αλλά και την πτώση του κύκλου εργασιών φαινόμενο που αφορά τις περισσότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες. Πάντως η εν λόγω εταιρεία εμφανίζει αναλογικά τις υψηλότερες δανειακές υποχρεώσεις γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στρατηγική ενίσχυσή της.

Από Ναυτεμπορική

.

Edited by proud_ionian

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ouao!

Τώρα όμως θα βάλω δύσκολα...

από τους ισολογισμούς δεν βλέπουμε από ένα ποσοστό την επιτυχία.

Άλλοι πούλησαν, άλλοι αγόρασαν και γενικά κάποιες μεγάλες αλλαγές κρύβονται πίσω από κάθε κερδοφορία. Αυτές πολύ περιληπτικά για την κάθε εταιρεία τις ξέρουμε?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μεσα στα κερδη των Μινωικων και της Blue Star ειναι και οι πωλησεις των πλοιων?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μόνο η blue star ferries ξεπούλησε 4 πλοία για να εμφανίσει αυτά τα κέρδη και η αύξηση της κίνησης που επικαλείται για την αύξηση των κερδών δεν πρέπει να ευσταθεί.

Οσο για την ΝΕΛ τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.Με τόσες δανειακές υποχρεώσεις με 3 ταχύπλοα να κάθονται 8 μήνες και 4 να δουλεύουν ενώ τρέχουν τα δάνεια και οι υποχρεώσεις έχει περιέλθει σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

Πόσες τρύπες να μπαλώσουν τα 3 συμβατικά της?Τα οποία έχουν βγάλει παρεπιπτώντος 3-4 φορές τα λεφτά τους.Πιστεύω αν δεν είχε κάνει το άνοιγμα με τους ΑΙΟΛΟΥΣ η ΝΕΛ θα ήταν από τις πιο πλούσιες εταιρείες.

Η ΑΝΕΚ είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο.Με τα μικρότερα ανοίγματα με τις μικρότερες δανειοδοτήσεις και έχει μεγάλα προβλήματα.Ασχολείται στις πιο κερδοφόρες γραμμές με πλοία οικονομικά και μικρών επενδύσεων πλην τα δυο νεότευκτα και πάλι έχει πρόβλημα ρευστοποίησης ενώ τα χρέη της δεν ανταποκρίνονται στην λογική των επενδύσεων που έχουν κάνει.Συνεχώς διαρέονται φήμες ότι αγοράζει βαπόρια αλλά τίποτα.Μου θυμίζει την ελληνική αστυνομία που για μια 20 ετία έλεγαν ακουμπάμε τους τρομοκράτες και τελικά τους έπιασαν μετά από 20 χρόνια επειδή έσπασε ο διάολος το παδάρι του.

Οι Μινωικές και αυτές έδιωξαν πλοία δεν προχώρησαν σε καμία νέα επένδυση και προφανώς γι αυτό τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η ΝΕΛ θα μπορουσε να πουλησει τα 3 ταχυπλοα να μην πω να τα σκοτωσει καλυτερα μιας και δεν τα δουλευει 8 μηνες αλλα αντιθετα τα πληρωνει για να καθονται και να αντικαταστησει το Θεοφιλος με ενα αντιστοιχο πλοιο εστω και μεταχειρισμενο. Δεν ειναι αναγκη να ειναι ταχυπλοο. 22 μιλακια μια χαρα θα ειναι. Αυτα αλλωστε ειναι που αντεχουν. Η ΑΝΕΚ ειναι αλλη ιστορια. Πιστευω πως μετα το θανατο του Σηφη πηρε την κατω βολτα λογω κακης διαχειρισης. Μονο ετσι εξηγω εγω οτι με μικρες επενδυσεις και χωρις πολλες υποχρεωσεις πριν λιγα χρονια οταν οι αλλοι ηταν χρεωμενοι μεχρι το λαιμο εχει φτασει σ αυτη την κατασταση σημερα. Οπως εχει προαναφερθει οι Μινωικες μεσα στα οικονομικα αποτελεσματα του 2004 συμπεριελαβαν και τα χρηματα απο τις πωλησεις των Ωκεανος και Προμηθεας. Τωρα ποια αλλα εχουν σειρα??? Ariadne Palace η ο Ικαρος και η Πασιφαη? Πρεπει και το 2005 να παρουσιασουμε κερδη ε? Παντως θα ηταν πιο ενδιαφερουσα μια αναλυση απο καθε εταιρια που θα ανεφερε μονο τα αποτελεσματα απο την εκμεταλλευση πλοιων. Δηλαδη καθε πλοιο ειχε αυτα τα εξοδα και αυτα τα εσοδα. Εκει θα βλεπαμε τη μεγαλη αληθεια. :mad: Τα μαθηματικα ειναι μια μεγαλη απατη. Μπορεις να παρουσιασεις ενα πραγμα απο χιλιαδες πλευρες αναλογως με το πως θες ο αλλος να το δει. 2+2=4 αλλα και 6-2=4. Πιστευω οτι αυτες οι πραξεις αντικατοπτριζουν την ακτοπλοια μας.

(Σορρυ αν ειναι λιγο δυσκολο στη κατανοηση)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σίγουρα τα νούμερα αυτά δεν είναι η απόλυτη πραγματικότητα γιατί ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την "δημιουργική" λογιστική που είναι και της μοδός :mad:

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πλοίων είναι φυσιολογικό να αναφέρονται αφού είναι πραγματικά έσοδα, άλλο εάν είναι πλασματικά τα κέρδη αφού έτσι μειώνουν τους στόλους τους για να τους κάνουν πιο νοικοκυρεμένους και είναι "ουρανοκατέβατα" τα χρήματα και δεν βασίζονται στο προσφερόμενο προιόν τους. Δηλαδη τα εισιτήρια..

Οι Μινωικες και ο Παναγόπουλος έχουν πιστεύω πια ξελασπώσει από την γενικότερη κρίση.

Το ίδιο φαίνεται και για την HSW αφού υποστηρίζεται από τους πάντες.

Η ΝΕΛ το παλεύει και όσο έχει το μονοπώλειο της Χίου-Μυτιλήνης θα έχει καθαρά κέρδη.

Τώρα για τα ταχύπλοα, ευχαρίστως θα πούλαγε τα δύο μικρότερα αλλά δεν θα το κάνει γιατί τότε θα αποδεχτεί τις ζημίες της αφού τα χρωστάει αυτα τα καράβια..

Εξού και το πολύμηνο δέσιμο που έχει γίνει πιά καθεστώς για να μην έχει λειτουργικά έξοδα,μισθούς κλπ.

Η ΑΝΕΚ χάρηκε προσωρινά από την φυγή της bluestar ferries αλλά εκτός της οικονομικής στασιμότητας χωρίς επενδύσεις κινδυνεύει να μείνει σχεδόν χωρίς στόλο σε λίγα χρόνια.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι εις βάρος μας και φυσικά είμαστε πια σε χειρότερη θέση από την δεκαετία 80 & 90.

Σε λίγο θα είναι κατόρθωμα αν υπάρχουν δρομολογημένα πλοία σε όλες τις γραμμές.

-Απλώς τα παραπάνω νούμερα αν αναλυθούν από κάποιον που ξέρει και έχει τις πληροφορίες του στον χώρο,τότε μπορεί να βγάλει κάποια γενικά συμπεράσματα..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα πράγματα είναι απλά.Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ,το αλόγιστο άνοιγμα και οι υψηλές δανειοδοτήσης σε σχέση με την μείωση του μεταφορικού έργου των εταιρειών λόγω κυρίως της τουριστικής κρίσης αναγκάζουν τις εταιρείες να πουλάνε βαπόρια για να καλύψουν τρύπες

Η ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ έχει πουλήσει ήδη πολλά βαπόρια και πιθανά επόμενα θύματα να είναι το 5 και το 6 μαζί με το HORIZON που έχει βγει ήδη στο σφυρί.Στην Σκωτία φέτος λήγει η επιδότηση και αν δεν ανανεωθεί το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει η ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ από εκεί οπότε άλλα δυο πλοία θα βγουν στο σφυρί.Αν και στην ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ θα πρέπει να προσάψουμε και την αγορά των 2 ro/ro μικρής βέβαια επένδυσης για τα μέχρι τώρα δεδομένα της εταιρίας αλλά όσο και να είναι κάποια χρήματα έφυγαν για αυτή την αγορά.

Οι Μινωικές έχουν βγάλει στο σφυρί τον ΔΑΙΔΑΛΟ και πιθανόν να βγάλουν και κάποια άλλα όπως αυτά που λέει ο Ντίνος.

Η ΑΝΕΚ και να θέλει να βγάλει κάποια στο σφυρί δεν θα πιάσουν και πολλά λεφτά ενώ τα 2 νεότευκτα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τα πουλήσει μιας και είναι η μοναδική της ελπίδα για το μέλλον.

Η ΝΕΛ είναι σε τέλμα.Από την μια να πουλήσει τους ΑΙΟΛΟΥΣ να τελειώνει η ιστορία από την άλλη αν πρόκειται να πάρουν πενταροδεκάρες οι οποίες δεν θα βοηθήσουν στην ελαχιστοποίηση των χρεών και την αγορά ενός ανταγωνιστικού πλοίου τότε αναγκαστικά τα κρατάει και όπου βγεί.

Ολη η ιστορία είνααι απλή.Εγώ αν δεν βγαίνω οικονομικά θα πουλήσω το αμάξι μου θα βάλω λεφτά σστην τσέπη και και θα ξεχρεώσω ενώ μπορεί να εμφανίσω και μικρό κέρδος.Του χρόνου όμως που πάλι θα έχω χρέη και δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ θα πουλήσω κάποιο άλλο περιουσιακό μου στοιχείο και μπάει λέγοντας η ιστορία.

Ετσι κάνουν και οι εταιρείες μπας και ορθοποδήσουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αναγκαστηκά η ΑΝΕΚ με τα οικονομικά προβλήματα που έχει θα προσπαθήσει να τα εκμεταλευτεί μέχρι τέλους.Το θέμα είναι ότι το τέλος φτάνει και ανανέωση δεν γίνεται .Η ΑΝΕΚ αυτή την στιγμή μέσα σε 6 χρόνια αν θέλει να παραμείνει σστο προσκήνιο δυνατή θα πρέπει να πάρει 5-6 πλοία ή νεότευκτα ή second hand σε μικρή ηλικία και με γερές δυνατότητες όπως για παράδιγμα τα RAINBOW που κάποια στιγμή ενδιαφερόταν.Πως όμως θα μπορέσει να το κάνει αυτό με τα χάλια που έχει?

Εδώ και να μην ήταν σε δεινή θέση 5-6 πλοία πρώτης διαλογής θα ήταν μεγάλο άνοιγμα για την εμβέλεια της ΑΝΕΚ.Πόσο μάλλον τώρα που δεν υπάρχουν τα μπικικινια.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Στην Σκωτία φέτος λήγει η επιδότηση και αν δεν ανανεωθεί το πιθανότερο είναι να αποχωρήσει η ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ από εκεί οπότε άλλα δυο πλοία θα βγουν στο σφυρί

Μέσα από πολιτικές γνωριμίες εδώ στη Σκωτία έμαθα ότι στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή ένωση θα συνέχιζε την επιδότηση αλλα στην κυριολεξία ξέχασαν να υποβάλουν τα χαρτιά on time με αποτέλεσμα να τρέχουν και να παρακαλούν για συγκεκριμένη εξαίρεση ώστε οι Σκωτσέζικες επιδοτήσεις από ΕΕ να συνεχίσουν για αλλα 4 χρονια. αποσο ξέρω και με κάθε επιφύλαξη το έχουν σχεδόν καταφέρει άρα δεν τίθεται θέμα να φύγει. Επίσης τα φορτηγά κάνουν πάταγο με την συγκεκριμένη γραμμή άρα δύσκολα :eek:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ανοιξε νεο thread με τα ορια ηλικιας γιατι η κουβεντα ειχε βγει off topic

Share this post


Link to post
Share on other sites

λοιπον εχουμε και λεμε, στις μινωικες περιλαμβανεται η πωληση του προμηθεα (ο ωκεανος ηταν το 2003) στην attica το superfast 1 στην blue star τα sky, bridge, cesme, κεφαλονια. αφαιρεστε την αξια των πλοιων που πουληθηκαν απο τα κερδη και δειτε τι μενει.

για τη σκωτια οπως τα λεει ο αγγελος ειναι.

το 2005 λογικα απο κοκκινα θα ακολουθησουν τα 5 & 6 απο την bs τα superferry και horizon και απο μινωικες δαιδαλος και ισως αριαδνη. ικαρος και πασιφαη εχουν αρκετα κρεββατια για να φυγουν ετσι. Οσο και να μας στενοχωρει που φευγουν πλοια και οσο και να μας τσαντιζει οτι ταχα... αυτο γινεται για την ανανεωση του στολου η αληθεια ειναι οτι ετσι μειωνοντια οι υποχρεωσεις και διασωζεται η εταιρεια. αλλοι που κοιτανε το τελμα και δεν κανου τιποτα κινδυνευουν.

Παρα τα κερδη που παρουσιαζονται (συφωνω οτι το 4 βγαινει με πολλους τροπους) η ουσια ειναι οτι η κατασταση ειναι ασχημη. Αλλωστε και ο μακης στριντζης και ο μιχαλης σακκελης σε διαφορετικες στιγμες εχουν πει οταν τα πραγματαπανε καλα εχουμε παραγγελιες οταν πανε σκ.. εχουμε πωλησεις

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

http://www.emprosnet.gr/emprosnet/news/article.asp?cid=85&uid=2005030914569

Δίσεκτη χρονιά το 2004 για την ΝΕΛ

9/3/2005

Στα 5, 7 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ζημίες για την ΝΕΛ το 2004 (για την ακρίβεια 5,969 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη για τους αναγνώστες του «Ε», αφού όπως είχαμε γράψει η εταιρεία κατέγραψε ζημίες 1,578 εκατομμύρια ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2004. Το 2003 η ΝΕΛ είχε παρουσιάσει κέρδη της τάξεως των 3,019 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ σημαντικότερο πρόβλημα και από τις ζημίες είναι η μείωση του τζίρου της εταιρείας από τα 57,370 εκατομμύρια ευρώ το 2003 στα 51,388 εκατομμύρια ευρώ το 2004.

Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η πτώση του τζίρου και η εμφάνιση ζημιών, οφείλεται στο ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τα ταχύπλοα πλοία της εταιρείας έμειναν εκτός δρομολογίων, λόγω βλαβών, αλλά και στην αναστάτωση που προκάλεσαν στην τουριστική κίνηση προς τα νησιά μας οι Ολυμπιακοί Αγώνες του περασμένου καλοκαιριού.

Κόντρα με τις άλλες…

Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, με το οποίο βρέθηκαν αντιμέτωπες τόσο η ΝΕΛ όσο και οι υπόλοιπες ακτοπλοϊκές εταιρείες είναι οι πολύ αυξημένες τιμές των καυσίμων. Τα ακριβά καύσιμα ανάγκασαν τις εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των ναύλων κι αυτό οδήγησε σε πτώση του τζίρου τους. Το πρόβλημα αυτό για την ΝΕΛ ήταν ακόμη πιο μεγάλο, καθώς τα ταχύπλοα πλοία της χρησιμοποιούν εξαιρετικά ακριβούς τύπους καυσίμων, με συνέπεια η κίνηση αυτών των πλοίων να καθίσταται ασύμφορη, όταν δεν έχουν πολύ υψηλές πληρότητες.

Τρίτο σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στο να καταγράψει η ΝΕΛ τόσο μεγάλες ζημίες ήταν η πώληση του πλοίου «Μαρία G», ένα πλοίο που είχε αποκτηθεί από την εταιρεία MED LINK Lines και τα τελευταία δύο χρόνια δεν μπόρεσε να συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση του τζίρου και της κερδοφορίας της εταιρείας.

Που αποδίδονται…

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΛ κ. Απόστολος Αθηναίος αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών της εταιρείας στην πώληση του πλοίου «Μαρία G», συγκεκριμένα δήλωσε: «Οι περισσότερες ζημίες που καταγράψαμε φέτος οφείλονται στην πώληση του πλοίου «Μαρία G» που ήταν το τελευταίο πλοίο που μας είχε μείνει από αυτά της MED LINK Lines. Δηλαδή πρόκειται για ζημίες εκ συμμετοχών».

Το μεγάλο βάσανο της ΝΕΛ για τα επόμενα χρόνια είναι οι υψηλές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της που στο τέλος του 2004 ανήλθαν στα 116,871 εκατομμύρια ευρώ. Αν μάλιστα το πρόβλημα αυτό συνδυαστεί με την μεγάλη ηλικία των συμβατικών πλοίων της ΝΕΛ, τότε γίνεται φανερό πως άμεσα θα πρέπει να αναζητηθεί νέος στρατηγικός εταίρος.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ποιος χριστιανος θα επενδυσει σε μια εταιρεια που τα 3 ταχυπλοα της ειναι εξαιρετικα δαπανηρα και πολυεξοδα ενω τα 3 συμβατικα της δειχνουν τα χρονια τους και πλησιαζουν το οριο αποσυρσης.

η ζημια απο το maria g μαλλον οφειλεται στο οτι η med link στο ενεργητικο της ΝΕΛ ηταν περασμενη με αξια πολυ παραπανω απο την πραγματικη.

εχουμε αναφερθει εκτενως στον ασθενη ΝΕΛ και παλαιοτερα, δε μπορει να μη φταει κανεις για την καταντια

Share this post


Link to post
Share on other sites

Proud, εχεις δικιο σε αυτο που λες για τη ΝΕΛ αν και αυτη

τη φορα τεινω να πιστεψω τον Αθηναιο, πρεπει να ηταν

μεγαλο το write-off απο τα βιβλια τους για τη Med-Link

και το Maria G. Κατι αναλογο εκανε και η P&O φετος στα

λογιστικα της και βρεθηκε να χανει 122 εκ λιρες Αγγλιας,

απο αναλογες διαδικασιες σχετικες με γραμμες απο τις

οποιες αποσυρθηκε. Οποτε η πραγματικη εικονα ισως να ειναι

λιγο καλυτερη αλλα σε καμια περιπτωση ενθαρρυντικη.

Δεν επικεντρωνω ομως στη ΝΕΛ. Ενας ακομα ενδιαφερων

παραγοντας ειναι οτι γενικα οι Ευρωπαικες ακτοπλοικες

εταιρειες δεν ειναι και στα καλυτερα τους, οποτε ειναι και

πολυ μικροτερες οι πιθανοτητες να κανουν καποια σχετικη

κινηση για επενδυση/εξαγορα προς τα εδω. Περα απ' αυτο

βεβαια, ξερουν νομιζω καλυτερα απο το να ερθουν και να

μπλεξουν με το δαιδαλωδες ελληνικο συστημα για μια αγορα

που βρισκεται σε διαρκη συρρικνωση τα τελευταια 3 χρονια.

Βεβαια, ακομα και σε αυτην την κατασταση δεν αποκλειεται

καποια στιγμη να γινει κατι αναπαντεχο ειτε απο καποιο

επιχειρηματικο σχημα σχετικο με τη ναυτιλια, ειτε απο

καποιο σχημα εταιρειας venture capital. Αυτο που θελω να

πω ειναι πως ολες οι ελληνικες ακτοπλοικες εταιρειες

λαμβανομενου υπ' οψιν του δανεισμου τους, της κρισης

στην αγορα και της χαμηλης σταθμης των τιμων των

μετοχων τους, για καποιον ο οποιος θα θελει να αγορασει

καποια απο αυτες στην ουσια "κοψοχρονια" ειναι πολυ

ελκυστικοι στοχοι.

Ειδικα αν ο επενδυτης ειναι μια γενικου ενδιαφεροντος

επενδυτικη εταιρεια, η πιθανη αγορα γινεται στις περισσοτερες

των περπτωσεων με σκοπο την ανορθωση των οικονομικων

της εξαγοραζομενης εταιρειας με σκοπο τη μεταπωληση της

σε καλυτερη τιμη. Κατι σαν S&P με εταιρειες αντι για

πλοια δηλαδη.

Γενικα προσωπικα γελαω οταν ακουω απο τους ακτοπλοους

για την αναγκη συνεργασιων, αναπτυξης συνεργειων κλπ.

Αν η οικονομικη τους κατασταση ηταν τοσο ροδινη οσο

φαινεται στους ισολογισμους τους, καμια τετοια κινηση δε

θα γινοταν κι ουτε θα αφηναν να μεταπωλειται ενα σημαντικο

μερος των μετοχων τους στην ουσια ερημην τους(Μινωικες)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παιρνω αφορμη απο τοο σχολιο του Elybero στο τοπικ Μινωικες οτι ακομα και τα Μπλου Σταρ Παρος-Ναξος βγαινουν οριακα, να σχολιασω πως το οτι βγαινουν δυσκολα φαινεται και απο τις πωλησεις που κανουν καθε χρονο προκειμενου να δειχνουν κερδος στους ισολογισμους ολες οι εταιρειες.

Βεβαια η εννοια του κερδους ειναι υποκειμενικη για να κανω και το δικηγορο του διαβολου. Πριν 2 χρονια περιπου ενα 20χρονο handy bulkcarrier σε χρονοναυλωση μπορει να εβγαζε 4,500-5,000 δολλαρια την ημερα με ενα λειτουργικο κοστος ας πουμε 3,000 δολλαρια την ημερα. Μεσα στα δυο τελευταια χρονια τα ναυλα εχουν παει στις 20,000 για το αντιστοιχο πλοιο ενω αντε να εχει ανεβει το λειτουργικο κοστος στα 4,000 δλλαρια την ημερα. Βγαινει δηλαδη ενα θεωρητικο κερδος γυρω στα 16,000 δολλαρια την ημερα. Κι ομως, αν πεσουν λιγο τα ναυλα στις 19,000 δολλαρια την ημερα, θα ακουσεις εναν οποιονδηποτε εφοπλιστη που βρισκεται σε αυτην τη θεση να λεει οτι καταστραφηκε, και δεν ειμαι καθολου υπερβολικος.

Θελω να πω δηλαδη πως η λεξη "οριακα" εξαρταται απο τους στοχους και την απληστια του καθενος. Αν ο στοχος σου σαν εφοπλιστης ειναι να βγαλεις το κοστος χτισματος του πλοιου σε 3 χρονια μεσα, τοτε λογικο ειναι να βγαινει οριακα ενω αλλη ειναι η αντιμετωπιση σου οταν εχεις ενα 10ετες πλανο ας πουμε. Προφανως οσα ξερει ο νοικοκυρης δεν τα ξερει ο κοσμος ολος σε καθε περιπτωση, αλλα νομιζω πως υφισταται και αυτη η παραμετρος που αναφερω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ. Για το λόγο αυτό γίνονται οικονομίες κλίμακος και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φέτος η Hellas δεν δρομολόγησε συμβατικό για Παροναξία και Σύρο-Μύκονο. Απλά δεν ήθελε να κάνει ζημιά στην BlueStar η οποία υπερέχει σε κίνηση, αλλά και σε έξοδα (δάνεια - εκμετάλλευση νεότευκτων). Νομίζεται ότι δεν αιμοραγεί η Minoan από την ΑΝΕΚ στο Ηράκλειο??? Αυτοί οι 300 επιβάτες θα έδιναν κάτι ακόμα στους 1000 καθημερινούς των Μινωικών σύν επιπλέον φορτηγά. Τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να διακινούνται με RoRo και όχι με πλοίο όπως τα ΚρητηI και Λατό... Γι' αυτούς τους λόγους εξάλλου αποσύρθηκε από τα Χανιά το BlueStar. Εξαχνε πληρότητες ανω του 70% στο garage, τις οποίες δεν είχε. Με φθηνότερα κάυσιμα το HS4 θα ήταν επικερδές. Με τις σημερινές τιμές αμφιβάλλω. Θα δείξει στο τέλος βέβαια...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μέρισμα

Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε να διανείμει στους μετόχους της για τη χρήση 2004 συνολικό μέρισμα 8,33 εκατ. ευρώ, ήτοι 0,08 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 42% έναντι του περασμένου έτους, προσφέροντας μία μερισματική απόδοση 3%. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 24.06.2005. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 11 Ιουλίου, 2005.

Blue Star

Εξάλλου την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της πραγματοποίησε χθες και η «Blue Star Ναυτιλιακή» θυγατρική της «Attica Συμμετοχών».

Η συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 24/06/2005. Από τη Δευτέρα 27/06/2005, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2005.

Πηγη η Ναυτεμπορικη

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από τα μέσα του επόμενου μήνα θα αυξηθούν τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, αλλά με δύο προϋποθέσεις: Η πρώτη αφορά την υποχρεωτική παρουσία του γιατρού στα πλοία των μεγάλων γραμμών και η δεύτερη την προσέγγιση σε ορισμένα λιμάνια και νησιά, χωρίς επιδότηση από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το υπουργείο Αιγαίου.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η αύξηση δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη αύξηση του πετρελαίου, το οποίο, σύμφωνα με τη μελέτη Μασγανά, διαμορφώνεται στο 20% του συνολικού κόστους των πλοίων. Επίσης, ο υπουργός, Μανώλης Κεφαλογιάννης, τόνισε ότι στόχος είναι η κάλυψη συγκεκριμένων δρομολογίων που θα ορίζονται κάθε χρόνο βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης και η οποία είναι η αποδοχή κάλυψης θέσης ιατρών σε πλοία της ακτοπλοΐας που καλύπτουν μια ορισμένη μιλιομετρική απόσταση και άνω.

Οπως υπογράμμισε ο υπουργός, η αύξηση των ναύλων συνδέεται όχι μόνο με την επαρκή ακτοπλοϊκή κάλυψη των νησιών, όπως είχε αρχικά τονίσει, αλλά και με την ύπαρξη γιατρού στο πλοία.

Πηγή www.kerdos.gr

Ένα σχόλιο στο θέμα αυτό!!! Πριν λίγες εβδομάδες ο ίδιος υπουργός διατύπωνε ότι δε πρόκειται να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια!! Τώρα τι έγινε και άλλαξε γνώμη ο υπουργός?? Μήπως τον πίεσαν λιγάκι παραπάνω οι εταιρείες?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έλεγε ότι δεν πρόκειται να αυξηθούν σε όλα τα υπόλοιπα σκέλη , εκτός από αυτό που αφορά την διακύμανση των καυσίμων.Πάντως ποια εταιρεία θα πρωτοπάρει άγονη γραμμή δεν ξέρω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΦΩΤΙΑ βάζουν στην ακτοπλοΐα τα καύσιμα, καθώς μόνο από τον προηγούμενο Απρίλιο η τιμή τους έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 15%, ενώ από πέρυσι την ίδια περίοδο, ανάλογα με τον τύπο καυσίμου η αύξηση της τιμής είναι της τάξης του 48%-55%, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς.

Η φρενήρης αύξηση των διεθνών τιμών του αργού έχει όπως είναι φυσικό επιπτώσεις και στην τιμή των καυσίμων που χρησιμοποιούν τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Υπολογίζεται ότι η συμμετοχή του κόστους καυσίμου στο συνολικό κόστος λειτουργίας του πλοίου, έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο, καθώς στα ταχύπλοα η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη, σε επίπεδα άνω του 50% όταν στις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους ήταν σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας στα επίπεδα του 37%.

Την ίδια στιγμή οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων ήταν μόλις στα επίπεδα του 6,8%, σύμφωνα με την πρόσφατη υπουργική απόφαση, μία αύξηση που δεν καλύπτει βέβαια σε καμία περίπτωση τα αυξημένα κόστη.

Στο τρίτο τρίμηνο

Οι επιπτώσεις των καυσίμων στα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιρειών αναμένεται να γίνουν ιδιαίτερα εμφανείς στα αποτελέσματα του δεύτερου και κυρίως του τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, καθώς οι μεγάλες αυξήσεις των τιμών των καυσίμων άρχισαν από τα τέλη Μαρτίου.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση μία λύση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες θα ήταν η καθιέρωση επίναυλου όπως άλλωστε πράττουν και οι αεροπορικές εταιρείες.

Ωστόσο στις απελευθερωμένες γραμμές της Αδριατικής κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να γίνει, τουλάχιστον στη παρούσα φάση, καθώς οι κρατήσεις για τα περισσότερα δρομολόγια του καλοκαιριού έχουν ήδη γίνει, ενώ σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές γραμμές δεν τίθεται θέμα, όταν μόλις πριν λίγες ημέρες δόθηκε η αύξηση του 6,8% στα εισιτήρια μετά από πολλές πιέσεις στα συναρμόδια υπουργεία Εμπορικής ναυτιλίας και Οικονομίας.

Η μόνη λύση που βλέπουν οι ακτοπλόοι προκειμένου να μην «βουλιάξουν» οικονομικά οι εταιρείες είναι να καταργηθούν από τα εισιτήρια οι φόροι υπέρ τρίτων και η διαφορά που θα προκύψει να την καρπωθούν οι εταιρείες.

Συνολικά υπολογίζεται ότι το εισιτήριο επιβαρύνεται κατά 25% περίπου από τους φόρους αυτούς, πλέον του ΦΠΑ

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι και στη Βουλή πρόσφατα ο ΥΕΝ Μανώλης Κεφαλογιάννης παραδέχθηκε ότι ορισμένοι εκ των φόρων αυτών επιβαρύνουν το εισιτήριο και τον καταναλωτή χωρίς να είναι ανταποδοτικοί.

Απο τη Ναυτεμπορικη

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και τα πετρελαια εχουν παει πανω 40% απο περυσι....

Περυσι ειχαν ανεβει 80% απο προπερσι...

Συμπερασμα: ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΩ ΒΑΠΟΡΙΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

οι δημοσιευσεις για τις τιμες μεταφερθηκαν στο θεμα "τιμολογια"

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ επίναυλου στις γραμμές της Αδριατικής προσανατολίζονται οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μετά τις φρενήρεις αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων, ακολουθώντας το παράδειγμα των αεροπορικών εταιρειών.

Η αύξηση των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα είναι σε ποσοστά άνω του 50% και οδηγεί τις διοικήσεις των εταιρειών να εξετάζουν τη λήψη διαφόρων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος.

Με δεδομένο και το θεσμικό πλαίσιο της ακτοπλοΐας σε ότι αφορά την εσωτερική αγορά, με τις τιμές των εισιτηρίων της οικονομικής θέσης και των Ι.Χ. αυτοκινήτων να καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, παρά τα περί του αντιθέτου που πρεσβεύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι εναλλακτικές λύσεις που έχουν οι ακτοπλοόι είναι λιγότερες.

Ετσι συζητούν μειώσεις ταχυτήτων στα πλοία, περικοπές λειτουργικών δαπανών, κατάργηση εκπτώσεων και προσφορών, όπου είναι δυνατόν, και αυξήσεις τιμών όπου το θεσμικό πλαίσιο και ο ανταγωνισμός το επιτρέπει.

Η λύση του επίναυλου καυσίμων στις απελευθερωμένες γραμμές της Αδριατικής είναι μία από αυτές τις λύσεις που εξετάζουν τις τελευταίες ημέρες οι διοικήσεις όλων των εταιρειών εισηγμένες και μη. Ωστόσο ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί έχει σαν αποτέλεσμα καμία να μην τολμά να προχωρήσει πρώτη στις σχετικές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθούν. Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές. Το ύψος του ποσού που «παίζει» στην αγορά είναι στα επίπεδα των 3-4 ευρώ.

Επίσης αναπάντητο είναι ακόμη το ερώτημα εάν ο επίναυλος θα αφορά μόνο τους επιβάτες ή και τα Ι.Χ. Για τα φορτηγά όπως σημειώνουν κύκλοι της ακτοπλοΐας θα ακολουθηθεί διαφορετική πολιτική, καθώς στο συγκεκριμένο τομέα είναι πιο εύκολο να γίνουν αυξήσεις και στη μέση της σεζόν.

Ο επίναυλος προκρίνεται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς τα βασικά τιμολόγια έχουν ανακοινωθεί από το τέλος του προηγούμενου χρόνου και δεν είναι εύκολο να αλλάξουν στη μέση της σεζόν σε γραμμές όπως της Αδριατικής όπου πολλές κρατήσεις έχουν ήδη γίνει από τη διεθνή αγορά.

Η κίνηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γραμμές της Αδριατικής είναι για τις μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί αλλά και στην εσωτερική αγορά (ΑΝΕΚ, Βluestar Ferries, Μινωικές Γραμμές, Superfast Ferries) δίνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ετήσιων εσόδων τους.

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε δύο εταιρείες την ΑΝΕΚ και τις «Μινωικές Γραμμές» οι οποίες δραστηριοποιούνται πλήρως και στην εσωτερική αγορά και τις γραμμές της Αδριατικής.

Ετσι η ΑΝΕΚ για το 2004 σε ένα σύνολο εσόδων 186,3 εκατ. ευρώ στις γραμμές εσωτερικού εμφάνισαν κύκλο εργασιών ύψους 60,9 εκατ. ευρώ, ενώ στην Αδριατική 125,4 εκατ. ευρώ.

Αντιστοίχως η «Μινωικές Γραμμές» σε ένα σύνολο κύκλου εργασιών 192,1 εκατ. ευρώ τα 52 εκατ. ευρώ προέρχονταν από τις γραμμές εσωτερικού και τα 135,1 εκατ. ευρώ από τις γραμμές της Αδριατικής.

Πάντως στις γραμμές της Αδριατικής το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει ο όμιλος Attica μέσω της Superfast Ferries κυρίως και λιγότερο της Blue Star Ferries Οπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2005, διατήρησε τα πρωτεία στις προαναφερόμενες γραμμές και στις αρχές της φετινής χρονιάς αλλά εμφάνισε μία μείωση στο μεταφορικό έργο κατά 12,7%, καθώς δραστηριοποιήθηκε με ένα πλοίο λιγότερο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου.

Tα πλοία Superfast μετέφεραν 84.186 επιβάτες (μείωση 9%), 27.454 φορτηγά οχήματα (μείωση 17%) και 15.062 Ι.Χ. αυτοκίνητα (μείωση 6%) και διατήρησαν σταθερά την πρώτη θέση σε επιβάτες, φορτηγά και Ι.Χ. αυτοκίνητα µε μερίδιο αγοράς 33,7% στους επιβάτες, 26,4% στα φορτηγά και 32,6% στα Ι.Χ. αυτοκίνητα επί του συνόλου των μεταφερθέντων επιβατών, φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα το α΄ τρίμηνο του 2005.

Η «Μινωικές Γραμμές» από την άλλη πλευρά πέτυχαν να αυξήσουν το μεταφορικό τους έργο και τα μερίδια αγοράς σε όλες τις κατηγορίες, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση. Ειδικότερα το πρώτο τρίμηνο του 2005 το μερίδιο στους επιβάτες αυξήθηκε από 21,1% σε 23,4% (σε 60.000 από 56.000) στα ΙΧ από 26% σε 29,4% (14.000 ΙΧ το 2005 ίδιος αριθμός και το 2004) και στα φορτηγά από 20,1% σε 22,5% (23.500 έναντι 23.000).

Εσωτερική αγορά

Στην εσωτερική αγορά το λόγο για τις αυξήσεις έχει το ΥΕΝκαι ο υπουργός Μανώλης Κεφαλογιάννης έσπευσε προχθές να ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα νέων αυξήσεων, τονίζοντας ότι η αύξηση των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων δεν θα επηρεάσει τις τιμές των εισιτηρίων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

«Η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων που έγινε», προσέθεσε ο ΥΕΝ «είναι κάτω από τις αυξήσεις του πετρελαίου». Άφησε όμως ένα «παραθυράκι» λέγοντας ότι «ελπίζουμε βέβαια να μην φτάσει το πετρέλαιο στα 100 δολάρια το βαρέλι».

Πάντως οι ακτοπλόοι έχουν επισημάνει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα και με ιδιαίτερη ένταση ότι προκειμένου να μην «βουλιάξουν» οικονομικά οι εταιρείες μία λύση θα ήταν να καταργηθούν από τα εισιτήρια οι φόροι υπέρ τρίτων και η διαφορά που θα προκύψει να την καρπωθούν οι εταιρείες.

Συνολικά υπολογίζεται ότι το πειστήριο επιβαρύνεται κατά 25% περίπου από τους φόρους αυτούς, πλέον του ΦΠΑΩστόσο και στο θέμα αυτό ο κ. Κεφαλογιάννης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι του παρόντος, θα εξετασθεί όμως από τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο και άλλων μέτρων για τις τιμές των εισιτηρίων.

πηγη: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×